BERKELLAND – In de perspectiefnota staan de belangrijkste uitgangspunten voor het beleid van het daaropvolgend volgende jaar. Het is politiek voorwerk voor de in het najaar gepresenteerde begroting voor het volgende jaar. Twee van de aandachtspunten in die nota betreffen bijvoorbeeld het toerisme en de illegale houtkap in het buitengebied van Berkelland.
klik hier voor het originele artikel