BERKELLAND – Tegelijk met de beveiliging en verduurzaming van de bedrijvenparken in Berkelland werd ook ingezet op de aanwezigheid van twee externe AED’s (Automatische externe defibrillator) per bedrijvenpark. Inmiddels is dit laatste project afgerond en kan de werkgroep Bedrijvenparken van (nu) de Bedrijvenkring Berkelland tevreden omkijken.
klik hier voor het originele artikel