Bekijk hier de Flyer Een Dynamisch Park Midden in Beltrum.

Download hier het donatie/vriendschap formulier

Wederom werden gedachten van creatieve Beltrummers op de tekentafel uitgewerkt naar een vooruitstrevend plan: een ‘vier-generaties-park’ dat midden dit jaar opgeleverd wordt als de planning klopt. De eerste zichtbare stap werd afgelopen zaterdag gezet door het plaatsen van een hek met doek met hierop de aankondiging van Speel- en Beweegpark De Stroet.

Door Henri Walterbos Info: Groenlose Gids

Beltrum is trots op zijn status als boerendorp. Maar het dorp is meer dan een optelsom van vele boerderijen en dorpsbewoners van boerenkomaf, veel meer. Het verenigingsleven is er bruisend en de Beltrummers zijn een vooruitstrevend volkje, zorgen goed voor elkaar. Trots op heden en verleden maar ook toekomstgericht. Jonge Beltrummers willen niet voor niets graag in het eigen dorp blijven wonen en steken hier dan ook graag zelf de handen voor uit de mouwen met nieuwe initiatieven, in plaats van afwachten wat de gemeente hen voorschotelt. Koningin Máxima kwam hier zelfs voor naar Beltrum. Liep heel dorpminnend Nederland te mekkeren over het ontbreken van een goede bereikbaarheid op het worldwideweb, in Beltrum werden de mouwen opgestroopt, ging de schop de grond in en liep het dorp voorop met glasvezel. En nu dus opnieuw een primeur: een ‘vier-generaties-park’.

Oriënteren
“Vanaf 2017 is speeltuinvereniging Geetelingshook zich al aan het oriënteren. De toestellen zijn inmiddels dertig jaar oud en voldoen niet meer aan de veiligheidseisen. Er gingen om die reden steeds meer toestellen uit, en er moesten keuzes gemaakt worden. Daarvoor kwamen ze een keer bij mij om er over te praten omdat ze wel wisten dat ik connecties met de gemeente heb vanuit de tijd dat ik wethouder was.” Aan het woord Leo Scharenborg, bestuurslid van de stuurgroep die met de plannen aan de slag ging. Samen met de nieuwe stichting Speel- en Beweegpark De Stroet, met medebestuurslid Richard Stortelder en voorzitter Sander Esselink. “Het bestuur van de speeltuinvereniging had zelf al plannen uitgewerkt maar die kwamen al boven de twee ton uit. Een fors bedrag. Ze vroegen of ik hier nog ideeën over had. Ik heb geprobeerd mee te denken. In die tijd kwam ook het signaal binnen van Stichting Marga Klompé, die op meer plekken in de regio, waaronder Aalten, al bezig was met beweegtuinen. Zij hadden hier al de nodige ervaring mee. De beweegtuinen worden ook gebruikt om sociale contacten in de buurt en omgeving te maken. Toen zijn we gaan kijken naar wat we met die speeltuin allemaal kunnen maar ook wat we voor al die andere leeftijdscategorieën kunnen doen. Nu is het een speeltuin achter een drie meter hoog hek. Dat willen we open maken, en geschikt voor alle generaties. Dat is het begin geweest van het proces. De speeltuinvereniging zag ook wel in dat er een nieuwe stichting moest komen om het plan helemaal uit te werken. Ook het kerkbestuur van de Paulusparochie – eigenaar van het terrein – moest meewerken. Dat gebeurde. Afgelopen jaar, in juni/juli, waren de plannen zover gereed en hadden we in beeld waar we subsidies konden krijgen. Het gaat over een plan van ruim drie ton. Het begon met Leader Achterhoek, dat als doelstelling heeft het ondersteunen van goede ideeën die bijdragen aan onze mooie Achterhoek, gevolgd door subsidies van gemeente, provincie en uit Brussel. Dat betekent dat je ineens 120.000 euro binnen kan halen. Daar hing het van af of het wel of niet door zou gaan, en die toezeggingen zijn nu binnen. Ondertussen zijn we doorgegaan met het maken van de plannen en te kijken naar andere financieringsbronnen.”

De stuurgroep die alle voorwerk verrichtte bestaat uit Marcel van Veen, Leo Scharenborg, Anouk Groot Kormelink en Antonie Kleijn. Het bestuur van de nieuw stichting Speel- en Beweegpark De Stroet wordt gevormd door Sander Esselink, Rinks Massop, Karin Ballast, Chantal Papen, Richard Stortelder en Leo Scharenborg. “Ik ben trots op dit project,” straalt Esselink. “Er is heel veel (voor)werk verricht door de mensen van de speeltuin, de stuurgroep en de beheerstichting van het park. Het bestuur van de nieuwe stichting gaat nu het stokje overnemen. Dit doen we met heel veel enthousiasme. We gaan er echt iets heel moois van maken, midden in Beltrum!” Beltrummers krijgen de kans donateur te worden van het park in de vorm van ‘vrienden van’.

Elke leeftijdsgroep
“Ook met de basisschool werd gesproken,” gaat Scharenborg verder. “Wat zijn behoeften van kinderen? Als je kinderen een droommiddag wilt geven, welke toestellen zoeken ze dan uit? Daaruit is ook het plan van eisen ontstaan voor de invulling van het kinderdeel. Met Marga Klompé hebben we gekeken naar welke toestellen het bij ouderen goed doen. En voor de groepen daartussen, zodat we uiteindelijk voor elke leeftijdsgroep toestellen hebben. Er komen ook fitnesstoestellen te staan. Wat voor deze omgeving ook nieuw is zijn interactieve toestellen waar ouderen en jongeren samen kunnen spelen, met onder meer muziek.”

“Eyecatcher is een toestel waar tien tot twaalf spellen op gespeeld kunnen worden,” vertelt Stortelder. “Dat kan op basis van bewegen. Er zitten censoren in, het maakt muziek. Spelletjes voor jong en oud waarbij ze allemaal in beweging komen.”

In het park komt voor 120.000 euro aan speeltoestellen. “Het gehele aanbestedingstraject is klaar. We hebben nu een compleet plaatje. Als we alle geldelijke middelen rond hebben dan is het de bedoeling dat we in maart beginnen en hopen we het in juni/juli op te leveren,” verwacht Esselink.

Dierenweide
De entree van het park, dat 10.000 vierkante meter beslaat, komt ter hoogte van de hertenweide. “We willen de drukte uit de woonwijk weghalen,” redeneert Scharenborg. “De eyecatcher is vanaf de Meester Nelissenstraat zichtbaar, als trekker, om te laten zien dat het een park is om samen plezier te hebben en je samen met mensen van alle leeftijden te vermaken. Daarachter komt ook een dierenweide, rolstoel- en rollatortoegankelijk. Met dieren die benaderbaar zijn. Er komen ook bankjes in.”

“De pannakooi blijft in stand maar zal multifunctioneler ingezet worden, ook voor optredens misschien,” kijkt Esselink al vooruit. “We willen er als stichting ook activiteiten organiseren, gericht op de verschillende doelgroepen. Zo kan er bij mooi weer een springkussenmiddag zijn, maar ook iets gerelateerd aan kunst en cultuur. We willen dat de plek veel gebruikt wordt, voor activiteiten waarbij de verschillende doelgroepen elkaar ontmoeten. Dat moet zich allemaal gaan ontwikkelen.”

Verbindend
Het park moet sterk verbindend zijn tussen alle generaties en doelgroepen. Scharenborg: “Er komt een speelterrein voor kinderen van 4 tot 6 jaar, kinderen die nog in de ontdekkingsfase zitten. Daarnaast een terrein met toestellen voor kinderen van 6 tot 12 jaar die in de uitprobeerfase zitten. Daarachter nog een speelbos waarin kinderen kunnen ravotten. Om het park heen komt een asfaltpad. In het park komen bankjes en picknicktafels. Zo wordt het een plek waar bijvoorbeeld een verjaardagsfeestje gevierd kan worden. De achtertuin van de Hassinkhof mogen we er ook bij betrekken. Daar gaan we beweegtoestellen voor ouderen plaatsen, waar ze gezellig samen kunnen bewegen. Verder ook nog een paar kleine trampolines. Daar hebben de ouderen vanuit de Hassinkhof een prachtig zicht op.” Het park wordt aangekleed met veldbloemenmengsels vol kleur en geur. “Een wens van Marga Klompé,” aldus Scharenborg. “Geuren, kleuren en vlinders, daar worden mensen vrolijk van.”

Het beheer van het park en de verzorging van de dieren ligt in handen van vrijwilligers. “Het onderhoud wordt gedaan door vrijwilligers uit alle geledingen, samen met de gemeente, dat de verharding, het grasmaaien, bomen snoeien en dat soort zaken onder andere bijhoudt,” besluit Stortelder.

Bekijk hier de Flyer Een Dynamisch Park Midden in Beltrum.

www.parkdestroet.nl

Naoberfonds Beltrum pakt uit voor ‘De Stroet’ Paulien Boverhof overhandigt Sander Esselink de cheque, gadegeslagen door Leo Scharenborg en Joyce Ribbers. Foto: Henri Walterbos Info: Groenlose Gids

Terwijl in de speeltuin enkele meters verderop de eerste spade de grond in gaat om Speel- en Beweegpark De Stroet te realiseren beleven bij de pannakooi vier mensen een heuglijk moment: de overhandiging van een forse cheque. Door Henri Walterbos.

Het zijn voorzitter Sander Esselink en bestuurslid Leo Scharenborg van de Stichting Speel en Beweeg Park De Stroet, die in een anderhalve meter rondo in gesprek zijn met Paulien Boverhof en Joyce Ribbers, respectievelijk voorzitster en secretaris van Naoberfonds Beltrum. De dames komen namens het fonds een cheque uitreiken van maar liefst 20.000 euro, bestemd voor de aanleg van het viergeneratiespark, het nieuwe paradepaardje van Beltrum.

Enthousiast

“Wij zijn als Naoberfonds Beltrum heel erg enthousiast over dit initiatief. Dit is nu echt een project dat gedragen wordt door en ontwikkeld is voor Beltrum.” Paulien steekt haar enthousiasme niet onder stoelen of banken. “Dit past helemaal in Beltrum. Het is iets voor alle doelgroepen, van jong tot oud. Peuters, bejaarden, sportievelingen, of zij die juist moeilijker kunnen. Het initiatief wordt onderstreept en ondersteund door alle organisaties hier in Beltrum. Het is heel uniek, vandaar dat we als bestuur besloten hebben dat we hier meer aan willen geven dan we normaal gesproken zouden doen”, zegt Paulien. “De verzoeken die we krijgen gaan meestal om bijdragen van een paar honderd tot 2000 euro. In dat geval hebben we gedacht 20.000 euro beschikbaar te stellen, want het is ook nog eens hard nodig, naast de subsidies waar ze nog mee bezig zijn. Het is echt iets van ons allemaal”, aldus Paulien. Ook Joyce merkt dat het plan breed gedragen en omarmd wordt in Beltrum, ook onder de jongeren. “Het is een prachtig plan. Het is heel mooi om te zien dat het voor alle generaties iets heeft, dat er ook gekeken wordt hoe alle generaties erbij te betrekken. Het is echt iets wat bij Beltrum past. Ik zie dat iedereen de berichtgeving fanatiek deelt op Facebook en dat ik merk dat het onder jongeren leeft. Ik hoor vriendinnen en familie erover. Dat is mooi.”

Grote schenking

Beide heren horen de dames glimlachend aan, ondertussen al met een schuin oog kijkend naar de cheque die beide dames nog in hun handen hebben. Ze zijn blij met het honoreren van het verzoek vanuit de stichting. Leo Scharenborg hierover: “We hebben het verzoek in twee fases gedaan. In het begin, zo’n twee jaar geleden, hadden we alleen nog maar ideeën in ons hoofd. Toen kregen we al een bijdrage van 2500 euro om het ontwerp te maken. Dat was zeer welkom. We hebben vervolgens het Naoberfonds Beltrum als het ware meegenomen in het project, hen steeds op de hoogte gehouden van waar we mee bezig zijn. Nu zijn we blij met deze grote schenking. Het is een groot project en we zijn dan ook opgetogen dat Naoberfonds Beltrum het bedrag daaraan aangepast heeft. Het gaat immers om een totale investering van ruim 300.000 euro.” Donateurschap Ook Sander straalt over de forse bijdrage. “De aanvragen bij Leader Achterhoek lopen. Zij hebben als doelstelling het ondersteunen van goede ideeën die bijdragen aan onze mooie Achterhoek, met subsidies van gemeente, provincie en uit Brussel. Daarnaast zijn de folders en flyers voor het donateurschap in Beltrum huis aan huis verspreid, want ook dat is zeker nodig. We hopen dat Beltrum massaal donateur of vriend van het park wil worden. We zijn al een heel eind maar om de finish te halen hebben we nog wel wat nodig. Mensen kunnen een eenmalige gift doen maar ook jaarlijks iets doneren. We hopen over een week of drie helder te hebben wat de respons is en kunnen we echt aan de slag.” Leo vult aan: “De speeltuinvereniging is inmiddels opgeheven en gaat op in de nieuwe stichting. De leden van de speeltuinvereniging hebben al aangegeven dat zij nu lid worden van onze stichting. Daar zijn we blij mee.” Hoe de 20.000 euro gebruikt gaan worden en of dat terug te zien zal zijn in het park is nog niet duidelijk. “Ik denk wel dat we het op de een of andere manier gaan visualiseren”, denkt Sander hardop. “Dat overleggen we nog wel. We gaan niet alles oormerken, maar er komt sowieso nog een algemeen bord.”

‘Echt een project dat gedragen wordt door en ontwikkeld is voor Beltrum’

Het bericht Beltrum krijgt ‘vier generatiespark’: Speel- en Beweegpark De Stroet verscheen eerst op .


klik hier voor het originele artikel