Het afgelopen jaar heeft zich gekenmerkt door een aantal incidentele voordelen. Dit komt onder andere door positieve resultaten bij grondexploitaties, extra inkomsten van het Rijk in verband met coronasteunpakketten, lagere personeelskosten en positieve ontwikkelingen bij de Sociale Dienst Oost Achterhoek. Het voordeel is vooral eenmalig. Het resultaat over het jaar 2020 is € 6.895.000 positief. Maar € 500.000 van dit positieve resultaat heeft een meerjarig (structureel) effect. € 1,4 miljoen wordt bestemd voor nog niet afgeronde projecten, € 1,1 miljoen wordt toegevoegd aan de reserve bouwgrondexploitaties en € 4,3 miljoen aan de reserve onderwijshuisvesting om toekomstige ontwikkelingen te kunnen bekostigen.


klik hier voor het originele artikel