Het is ondanks de onzekere en moeilijke omstandigheden gelukt om een sluitende perspectiefnota 2022 aan te bieden. De meerjarenbegroting blijft ook nog positief. Dat geeft naast de bezuinigingen, die grotendeels worden gerealiseerd, ruimte voor noodzakelijke investeringen. De gemeenteraad vergadert op 13 juli over de perspectiefnota.


klik hier voor het originele artikel