Stichting Estinea wil verhuizen naar één goede woonlocatie met dagbestedingsruimte voor haar cliënten in de gemeente Berkelland. Naar aanleiding van deze concrete vraag zijn ProWonen, Promako Ontwikkeling en Stichting Estinea een samenwerking aangegaan voor de realisatie van een gebouw met 28 appartementen, 4 gezamenlijke ruimtes en ruimte voor dagbesteding aan de Beltrumseweg 5 in Eibergen. Om enige zekerheid te kunnen bieden over de haalbaarheid van de beoogde invulling, is het college van B&W verzocht aan te geven of zij in principe bereid is om medewerking te verlenen. Het college staat positief tegenover dit verzoek.


klik hier voor het originele artikel