Het bruist in Rekken. Van goede ideeën, van mooie initiatieven en van een hang naar samenwerking. Dat resulteerde begin dit jaar in de oprichting van een, voor deze regio, uniek fenomeen; de DorpsCoöperatie Rekken (DCR). Op dinsdagavond 23 maart organiseert de DCR in samenwerking met de Leefbaarheidsalliantie Gelderland een feestelijke getinte online inwonersbijeenkomst voor alle Rekkenaren. Centraal staan de coöperatie en de ontwikkelingen rondom wonen, ontmoeten en samenwerken. Speciale bijdragen zijn er van gedeputeerde Leefbaarheid Peter van ’t Hoog en de Gemeente Berkelland.

Oprichtingsbestuur
Tijdens de bijeenkomst presenteert het oprichtingsbestuur zich en informeert voorzitter Lotte Roos de Rekkenaren over de stand van zaken met betrekking tot onder andere de dorpendeal. Het webinar start om 20.30 uur en duurt ongeveer een uur. De oprichting van de DCR is een logische uitkomst van een proces dat al in 2015 begon. Toen staken verenigingen op initiatief van de Belangenverening Rekken de koppen bijeen om gezamenlijk de zorgen rondom accommodaties en toekomst aan te gaan. Al snel bleken er in Rekken meer uitdagingen waarvoor samenwerking gewenst is en werd stuurgroep Aantrekkelijk Rekken in het leven geroepen. Met hulp van DKK Gelderland werd het afgelopen jaar gezocht naar een vorm van samenwerking. Binnen een dorpscoöperatie zijn de leden mede-eigenaren van de ideeën en plannen. Iedereen met een binding met Rekken kan straks lid worden, individuen maar ook groepen, als verenigingen, stichtingen.

Bijwonen
Deze bijeenkomst bijwonen? Dat kan gemakkelijk door je op te geven via dorpscooperatierekken@gmail.com Je ontvangt dan een uitnodigingslink en een heldere gebruikersuitleg waarmee je kunt inloggen voorafgaand aan de vergadering. Inloggen kan vanaf 20.15 uur.

Het bericht DorpsCoöperatie Rekken informeert inwoners op online dorpsbijeenkomst verscheen eerst op Website belangenvereniging Rekken.


klik hier voor het originele artikel