Dit najaar gaan we gedeeltelijk over op ecologisch bermbeheer. De wegbermen in het buitengebied van onze gemeente hebben een lengte van circa 1.500 kilometer. Hiervan bestaat 1.234 kilometer uit kruidachtige en grasrijke bermen die uit oogpunt van verkeersveiligheid jaarlijks worden gemaaid.


klik hier voor het originele artikel