Wij willen graag weten wat de ervaringen zijn van inwoners die gebruik maken van jeugdhulp en ondersteuning in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Via een steekproef vragen we inwoners deze week om mee te doen met ons ervaringsonderzoek over 2020.


klik hier voor het originele artikel