NEEDE – De Gemeenschapsraad Neede (GRN) heeft zich uitgesproken inzake het plaatsen van windturbines. In zijn notitie van februari trekt de raad een ‘Ja, tenzij..-conclusie’. De GRN is niet tegen windturbines, maar vindt wel dat ze aan strengere maatwerkeisen moeten voldoen die verder gaan dan de huidige ‘nogal slordige eisen van het Activiteitenbesluit’. Maatwerkeisen zijn bijvoorbeeld 35 Db gevel geluid in plaats van 41 Db, uitsluiting van slagschaduw en een Lmax-norm (een norm voor maximale geluidsbelasting) die wel handhaafbaar is.
klik hier voor het originele artikel