Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) roept inwoners en bedrijven met klem op om geen schadelijke stoffen door het riool te spoelen. Chloor, bestrijdingsmiddelen, chemicaliën, medicijnen, meststoffen of hulpstoffen uit bedrijfsprocessen kunnen het zuiveringsproces van een rioolwaterzuivering verstoren. Ze doden de bacteriën die het afvalwater schoonmaken. Wees u daarom bewust van wat u met het afvalwater wegspoelt in uw huis, bedrijf of via de straatkolk.


klik hier voor het originele artikel