BERKELLAND – Berkelland wil in 2030 energieneutraal zijn. Dat betekent dat er evenveel energie wordt gebruikt als er (duurzaam) wordt opgewekt. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Het kan niet zonder een groot aantal omvangrijke installaties in de vorm van zonnestroominstallaties, zonneparken, windturbines, vergistingsinstallaties en biomassa installaties. Maar waar zet je die neer? En hoe verhouden die zich met het landschap en omwonenden?
klik hier voor het originele artikel