NEEDE – In deze coronatijd komen heel veel activiteiten stil te liggen, maar de Voedselbank gaat door. Op Paaszondag 4 april staan de vrijwilligers van de diaconie weer onder de toren van de Grote Kerk in Neede voor de maandelijkse inzameling van houdbaar voedsel en persoonlijke verzorgingsmiddelen. Voor hen die liever geld geven, staat een collectebus gereed. De Voedselbank is erg dankbaar voor een bijdrage aan de inzameling in welke vorm dan ook.
klik hier voor het originele artikel