De verschillende netwerken voor ouderen in Oost- en West-Achterhoek gaan gezamenlijk verder onder de naam Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek. Hiermee willen zij samen met alle partners (gemeenten, huisartsen, zorgorganisaties, ziekenhuizen, welzijnsorganisaties, ouderen-cliëntenorganisaties en Menzis) ouderen in de Achterhoek ondersteunen bij veranderingen die passen bij het ouder worden.


klik hier voor het originele artikel