BORCULO – Rondom de Joriskerk staat de geschiedenis van Borculo gebeeldhouwd in de vorm van allerlei monumenten. Vrijdag 10 mei komt daar een nieuw kunstwerk bij. Precies 93 jaar na zijn sterfdag in Borculo op 10 mei 1926 wordt een bronzen borstbeeld onthuld van de legendarische 'meester' Hendrik Willem Heuvel. Met ernaast een ornament van cortenstaal dat zijn werk uitbeeldt, een waaier van drie boeken met voorop herkenbaar één van zijn bekendste uitgaven: 'Oud-Boerenleven in den Achterhoek'.
klik hier voor het originele artikel