In rapporten, beleidsstukken en de media kom je steeds vaker de term ‘brede welvaart’ tegen. Het is een mooi maar vaag begrip. Want bij brede welvaart gaat het om alles wat mensen van waarde vinden en wat bijdraagt aan hun welbevinden. En dat is nogal wat: naast materiële zaken (denk aan werk en inkomen) spelen bijvoorbeeld iemands woonsituatie, gezondheid en geluksgevoel een rol. Intussen verschijnt het ene na het onderzoek waarin geprobeerd wordt om brede welvaart te meten. Zo onderscheidt RaboResearch elf dimensies van kwaliteit van leven, terwijl het CBS een regionale monitor met 40 indicatoren heeft opgezet. En werkgeversorganisatie VNO-NCW vroeg ondernemers onlangs wat ze onder ‘brede welvaart’ verstaan. Ze associëren het vooral met duurzame groei, een gezond en prettig leefklimaat en toegang tot goed onderwijs.
klik hier voor het originele artikel