D66 heeft in de raadsvergadering van februari stelling genomen tegen de thuiswerkvergoeding. D66 is van mening dat een vrije dag als thuiswerkvergoeding voor koffie, gas, water en licht en afschrijving meubilair overbodig is gezien reeds uitgekeerde reiskostenvergoedingen voor niet of beperkt gemaakte reiskosten, de mindere afschrijving op eigen vervoersmiddelen en de bespaarde reistijd. Daarnaast is D66 is van mening dat er niet bij het minste of geringste financiële nadeel een compensatie hoeft te worden bedacht.
klik hier voor het originele artikel