BORCULO – Met Palmpasen wordt de intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht, een week voor Zijn dood en Verrijzenis. Symbool voor deze intocht is het maken van een palmstok. Hiermee kan in optocht door een kerk of een plaats gelopen worden. Omdat dat dit jaar niet kan, hebben de kerken van Borculo hun krachten gebundeld om samen een invulling aan Palmpasen te geven.
klik hier voor het originele artikel