RUURLO – De binnensportverenigingen zijn bijzonder verheugd over het unanieme besluit van de raad van Berkelland om het raadsvoorstel, inclusief het amendement van VVD, PvdA, D66, OBL en GroenLinks goed te keuren. Het onafhankelijk onderzoek zal op basis van goede objectieve wegingsfactoren moeten uitwijzen wat de beste locatie voor de hal is: de Nieuwe Weg, de Meene, ’t Rikkelder of het sportcomplex van VV Ruurlo. In de vorige raadsvergadering was al een akkoord gegeven op de grootte van de hal, hetgeen volgens de clubs een goede basis vormt voor de vervolgstappen.
klik hier voor het originele artikel