Met het sluiten afgelopen voorjaar van zalencentrum Spilman, kwam ook het bestuur van schietvereniging Nieuw Leven voor een voldongen feit te staan.

De locatie weg, maar ook het ledenaantal liep de laatste jaren al terug. Na ruim 70 jaar worden de geweren definitief opgeborgen.

Lintvelde
Nieuw Leven werd in december 1948 opgericht, eerst werd er geschoten bij het plaatselijke café in buurtschap Lintvelde, maar al snel ging het richting Beltrum, naar Spilman toe. De contributie was toen 1 gulden per jaar, maar niet komen opdagen bij de verenigingsavond kostte een kwartje (0,25ct). Dus reken maar dat de opkomst altijd goed was! Hoewel de vereniging al direct na de oorlog is opgericht, werden pas in 1979 de statuten vastgelegd bij notaris Bergman in Eibergen. Bij de vereniging werd altijd de discipline klein kaliber geweren (KKG) beoefend. Vanaf het begin in 1948 zijn de notulen van de vergaderingen altijd op schrift vastgelegd. Deze zijn ook tot op de dag van vandaag nog in te zien, dikke boekwerken met mooie krulletters! De originele akte, op rol, is ook nog in te zien. Maar ook anno 2021 worden de notulen nog steeds direct door de secretaris op papier toegekend!

Alle jaren in het bestaan van Nieuw Leven is er altijd een gemoedelijke, sportieve sfeer geweest. Door het schietincident in Alphen aan den Rijn in 2011 moesten alle bestuurders en leden wel even schakelen. De certificering moest gehaald worden om te kunnen blijven schieten. Regels over ballotage, aftekenlijsten, munitielijsten, controle veiligheid banen, etc. Maar met wat hulp van Karin ten Heggeler, welke ook nu als verenigingsondersteuner de vereniging in de opheffingsprocedure bijstaat, werd de certificering toegekend. De vereniging kon gelukkig weer verder.

Toepasselijke naam
Op dit moment bestaat de vereniging nog uit 12 leden, het bestuur bestaat nog uit 3 leden. Tijdens de bijzondere ledenvergadering van 6 juli jl. in het Kulturhus De Wanne is gezamenlijk besloten de club per 31 oktober 2021 op te heffen. Er blijft na opheffing nog een klein batig saldo over, gezamenlijk is besloten deze te schenken aan stichting Naoberfonds Beltrum, een onafhankelijke stichting met als doel om Beltrummers, Beltrumse verenigingen of stichtingen die een sprankelend idee hebben dat van meerwaarde is voor dit mooie dorp, te motiveren met een financieel steuntje in de rug. Hoe toepasselijk is in deze de naam van de schietverenging. Door de schenking maakt ze weer Nieuw Leven mogelijk in Beltrum!

Het bericht Schietvereniging Nieuw Leven na ruim 70 jaar worden de geweren definitief opgeborgen. verscheen eerst op .


klik hier voor het originele artikel