De jaarlijkse subsidieaanvragen voor amateurkunst dorpsböke, jeugd- en jongerenwerk, ouderenwerk, sport en vormings- en ontwikkelingswerk kunnen worden aangevraagd voor het jaar 2021. Verschillende aanvragen komen al binnen. Voor degenen, die nog niet hebben aangevraagd, is dit even een geheugensteuntje. Aanvragen die na de genoemde termijn worden ontvangen, nemen wij niet meer in behandeling.


klik hier voor het originele artikel