BERKELLAND – Het programma Samen Berkelland is gestart! Het is gericht op vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders), die verder willen werken aan hun netwerk en taalvaardigheid. In het programma zijn daarom activiteiten als samen koken, wandelen, kunstlessen, vrijwilligerswerk en een cursus digitale vaardigheden opgenomen. Het is onderdeel van het regionale programma ‘Samen Achterhoek’, waarvoor het Graafschap College voor de Achterhoek subsidie heeft ontvangen uit het Europese Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF).
klik hier voor het originele artikel