BORCULO – Leisurelands zet de volgende stap in de ontwikkelingen op recreatiegebied Hambroekplas. De afgelopen jaren is gewerkt aan het kader voor de realisatie van een nieuw vakantiepark, vergroting en versterking van de openbare dagrecreatie en natuurontwikkeling. Met ingang van 7 juli ligt het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage dat de beoogde ontwikkelingen mogelijk moet maken. Op maandag 11 juli wordt er door de betrokken partijen tussen 16.00 en 20.00 uur een inloopbijeenkomst gehouden voor belangstellenden bij Berkel Palace.
klik hier voor het originele artikel