De Welzijnsraad vergadert op woensdagavond 7 april 2021 digitaal. In april wordt onder meer gesproken over de resultaten van het woonwensenonderzoek, het meedoen-arrangement sociaal domein en het inrichtingsplan ‘Samen aan het Stuur’. Daarnaast komen de algemene punten aan de orde.


klik hier voor het originele artikel