Een respectabele leeftijd, maar ondanks deze leeftijd nog altijd erg vitaal, is op 23 december toch nog onverwacht overleden ons gewaardeerde lid en lid van verdienste

mevr. Dini Schäperclaus – Grooters

Mevrouw Schäperclaus is 92 jaar geworden. Voor velen van ons is mevr. Schäperclaus voor altijd verbonden met FC Eibergen en met name de periode van Sp. Eibergen. Samen met wijlen haar man Gerrit (1930-2014 en erelid van FC Eibergen) beheerde zij jarenlang de kantine en regelde inkoop en planning. Maar bovenal zorgde zijn voor een gezellige en warme sfeer in de kantine.

Mevr. Schäperclaus was, zoals we dat tegenwoordig noemen, een mensen-mens. Een warme persoonlijkheid met oprechte aandacht en een luisterend oor voor iedereen. Zij zorgde ervoor dat iedereen zicht thuis voelde en na een wedstrijd of training graag de kantine opzocht voor een hapje en een drankje. Integer, warm en duidelijk haar mening en ideeën formulerend wist iedereen ook precies hoe hij of zij zich diende te gedragen in de kantine. Altijd handelend vanuit respect voor de ander.

Van 1986 tot 2012 heeft zij, namens Sp. Eibergen, deel uitgemaakt van de bingocommissie. Samen met de carnavalsvereniging organiseerde deze commissie wekelijks een bingo waarvan de opbrengsten van elke avond gedeeld werden tussen de twee verenigingen. Door de jaren heen werd een vorstelijk bedrag bijeengehaald voor de beide verenigingen. Dit geheel belangeloos.

Dit is wat men noemt clubliefde.

Ondanks haar hoge leeftijd bleef zij volop geïnteresseerd in het wel en wee van FC Eibergen, zeker ook omdat haar beide zoons er gevoetbald hebben en zoon Jan zich, net als zijn ouders, gedurende een groot aantal jaren heeft ingezet voor de club en hiervoor benoemd is tot erelid.

We zijn mevr. Schäperclaus ontzettend veel dank verschuldigd voor alles wat zij heeft gedaan en betekend voor FC Eibergen en zullen altijd met heel veel respect aan haar terugdenken.

Wij wensen Herman en Hanneke, Jan en Tanja en de klein- en achter kleinkinderen veel sterkte met het verwerken dit verlies.

Bestuur en (ere)leden FC Eibergen

Wilfried Schilderinck

algemeen voorzitter

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Het bericht In memoriam: Dini Schäperclaus – Grooters verscheen eerst op FC Eibergen.


klik hier voor het originele artikel