klimaatverandering
Spreker: drs. H.Th.M. Pieper, dijkgraaf Waterschap Rijn en IJssel
Vrijdag 11 maart 2022

Theaterzaal Kulturhus – 20.00-22.00 uur
Toegangskaart € 12,50
Jeugd t/m 18 jaar gratis
Verkoop uitsluitend via deze website

ROUTE BESTELLEN ACTUEEL

Spreker: Hein Pieper, dijkgraaf Waterschap Rijn en IJssel (2019)

De heer Pieper zal vertellen over de maatregelen die het waterschap neemt om in te spelen op de klimaatveranderingen en die de Achterhoek leefbaar te houden. Maar ook over wat wij zelf bij kunnen dragen aan duurzaam waterbeheer.
Bruine weilanden, droge beken
De gevolgen van de klimaatverandering zijn in de Achterhoek al heel zichtbaar. Door aanhoudende droogte en hoge temperaturen kleurden de afgelopen jaren de weilanden en bermen bruin, stonden loofbomen slecht in het blad en waren de beken een halfjaar helemaal droog.
Natter, heter en droger weer
De vele neerslag in de winter en vorig voorjaar heeft ervoor gezorgd dat de grondwatertekorten grotendeels verdwenen zijn. Daarmee is de droogte op korte termijn verholpen. Toch is het droogteprobleem daarmee niet verdwenen. De komende jaren moeten we op een andere manier met water omgaan, want het weer wordt extremer: natter, heter en droger.

De functie van het waterschap
Het waterschap Rijn en IJssel draagt zorg voor grondwater en oppervlaktewater in de Achterhoek, Liemers en zuidelijk deel van Twente. Het Dagelijks bestuur van het waterschap bestaat uit voorzitter Hein Pieper (dijkgraaf) en vier bestuursleden (heemraden).

Hein Pieper is dijkgraaf (voorzitter) van Waterschap Rijn en IJssel sinds 2011.
Van 2015 tot 2021 was hij vicevoorzitter van de Unie van Waterschappen en met als aandachtsvelden internationale zaken en innovatie.
In deze functies verbindt hij partijen en partners, waarbij hij water en watermanagement op de internationale, de landelijke en de regionale agenda’s plaatst.
Functies uit hoofde van ambt (selectie):
– Expert in de Horizon Europe Mission Board on Climate Change and Societal Transformation (2019)
– Lid van het Kernteam Export en Promotie van de Topsector Water (2015)
– Bestuurslid EUREGIO (2015)
– Bestuurslid van NWP (Netherlands Water Partnership) (2015)
– Vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van het Kenniscentrum Europa Decentraal (2015)
– Bestuursvoorzitter van het NWB fonds (2015)

Overige functies (selectie):
– Vicevoorzitter Unie van Waterschappen (2015-2021)
– Lid van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein (2012 – 2020)
– Voorzitter van de Raad van Toezciht van de Saxenburgh Groep (2014)
– Lid van de Tweede Kamer (2009 – 2010)
– Directeur VKMO/Katholiek Netwerk (2000 – 2009 en 2010 – 2011)


Toegangskaarten:

Toegangskaarten kunnen worden besteld via de blauwe knop bovenaan deze pagina, zodat wij weten hoeveel mensen wij kunnen verwachten. Aan de kassa zijn ook toegangskaarten verkrijgbaar.
Heb je nog vragen? Stuur dan een e-mail naar lezingen@kunstkringruurlo.nl.

Collega Bas Arentz op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Zutphen.

Schot in beek

Collega Bas Arentz op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Zutphen. Hier haalt hij een monster uit het afvalwater.


klik hier voor het originele artikel