BORCULO – Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de actualisatie van het beleidsstuk ‘Beleef het in Berkelland’. In deze actualisatie staat centraal hoe de vrijetijdssector van Berkelland de komende jaren verder ontwikkeld gaat worden. Aan het beleidsstuk is een uitvoeringsagenda gekoppeld met concrete projecten die de komende jaren worden opgepakt.
klik hier voor het originele artikel